Oravalan kartano on luomuviljatila

Oravalan kartanossa harjoitetaan luomuviljelyä, metsätaloutta ja vanhojen työväenasuntojen vuokrausta. Maisemanhoidosta pitää huolta pieni rygja lammaskatras. Tärkeä työ on kulttuurimiljöön säilyttäminen ja vaaliminen. Tämä on isäntäparin kaikkein ensisijaisinta ja lähinnä sydäntä.

Luomuviljely

Viljelemme luomuviljaa. Viljelykierrossa on kauraa ja palkokasveja, sekä nurmea.

Luonnonmukainen viljely ja hyvin suunniteltuja viljelymenetelmiä, jotka ovat mielestämme kestäviä tapoja pitää huolta Kymijoesta, kulttuuriympäristöstä ja -maisemasta. Tärkeää on myös edistää biologinen monimuotoisuus.

Monimuotoisuus ja vesistöjen hoito

Suojavyöhykkeitä on pelloilla, jotka rajautuvat Kymijokeen. Suojavyöhykkeet on yksi tärkeä osa vesistöjen hoitoa, ne edistävät myös biologista monimuotoisuutta.

Luonnonhoitopeltoja on perustettu hankalille lohkoille lähellä herkkiä perinnebiotooppeja. Ne toimivat kulttuuriympäristön puskurivyöhykkeenä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Riistapellot parantavat riistan elinympäristöjä.

Lampaat huolehtivat maisemanhoidosta

Kartanoa ympäröi arvokas kultturimaisema. Maisemanhoitoa tehdään 10 rygja lampaan avulla. Laidunnus pitää maiseman avoimena, lisää monimuotoisuutta ja mahdollistaa perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoidon.

Vuokra-asuntoja historiallisessa kartanomiljöössä

Kartanon entiset työväen asunnot ovat nykyään vuokra-asuntoja. Tällä hetkellä ei ole vapaita vuokra-asuntoja.