Kartanon monimuotoinen kulttuuriperintö

Oravalan kartanon kulttuuriperinnössä on mielenkiintoista monimuotoisuutta rakennuksissa, perinnemaisemissa, muinaismuistoissa ja perinnebiotoopeissa. Kartanon pihapiiri on suojeltu ja luokiteltu maakuntatasolla arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Rakennusperintö

Suurin osa Oravala kartanon rakennuksista on 1800-luvun puoliväliltä. Pihapiiri muuttui radikaalisti tuhoisan palon jälkeen 1918, jolloin suuri osa rakennuksista, mukaan lukien päärakennus, paloi.

Tänä päivänä kartanolla on viisi asuinrakennusta. Vanhin asuinrakennus on palosta säilynyt pohjoinen sivurakennus 1730-50-luvulta. Nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1934 ja edustaa uusklassismin tyyliä, jolla on piirteitä funkkiksesta. Vanha navetta on rakennettu 1894 ja puiston huvimaja 1800-luvun alussa. Yhteensä on yli 30 rakennusta, joista pidetään huolta.

Tammipuisto ja puutarha

Oravalan kartanon tammipuisto ja muotopuutarha on perustettu 1780-90 luvulla. Puutarha on noin 1,8 ha suuruinen ja sijaitsee etelärinteellä Kymijoen varrella. Kartanolla oli yrttitarhoja 1700-luvulla ja hedelmäpuutarha 1800-luvun alussa. 1900-luvun alussa puutarhaviljely oli laaja ja puutarhassa oli satoja marjapensaita, hedelmäpuita ja kaksi kasvihuonetta. Puutarhaviljely taantui 1950-luvulla ja alue alkoi kasvaa umpeen. Istutukset ja kukkapenkit häipyivät, puistokäytävät ja kivimuurit jäi kasvillisuuden peittämäksi.

Tänä päivänä puutarhaa entisöidään varovaisesti. Puistossa kasvaa satavuotisia tammia, lehtikuusia, saarnia ja pähkinäpensaita. Puutarhassa kukkii vanhoja perinnekasveja ja koristepensaita. Puistokäytäviä on entisöity ja puutarha on taas avara.

Lue lisää puutarhahistoriasta

Viitteitä asutuksesta rautakaudelta

Oravalan kartanon kulttuurimaisemassa on useampia muinaisjäännöksiä. Nurmilaukkaesiintymä viittaa rautakautiseen asutukseen. Pihapiirin lähellä on asuinpaikkoja keskiajalta ja pihalla on rakennuksien perustuksia 1600-luvulta.  ”Matti Oravan kivi” sijaitsee kartanon pihapiirissä. Tarinan mukaan Matti Orava asettui asumaan Oravalan kartanon maille vuonna 1365 ja kivi on toiminut seinänä hänen pajansa.

Kulttuuriperintöä hoidetaan perinteisin tavoin

Kulttuuriperinnön hoitaminen on tärkeä ja merkittävä osa päivittäistä työtämme. Meille kulttuuriperinnön hoitaminen ja vaaliminen on sydänasia! Käytämme perinteisiä korjaus- ja hoitomenetelmiä, jotka sopivat kulttuurihistoriallisille kohteille. Punamultamaali on valttia!