Kartanon monimuotoinen kulttuuriperintö

Oravalan kartanon kulttuuriperinnössä on mielenkiintoista monimuotoisuutta rakennuksissa, perinnemaisemissa, muinaismuistoissa ja perinnebiotoopeissa. Kartanon pihapiiri on suojeltu ja luokiteltu maakuntatasolla arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Rakennusperintö

Suurin osa Oravala kartanon rakennuksista on 1800-luvun puoliväliltä. Pihapiiri muuttui radikaalisti tuhoisan palon jälkeen 1918, jolloin suuri osa rakennuksista, mukaan lukien päärakennus, paloi.

Tänä päivänä kartanolla on neljä asuinrakennusta. Vanhin asuinrakennus on palosta säilynyt pohjoinen siipirakennus 1730-50-luvulta. Nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1934 ja edustaa uusklassismin tyyliä, jolla on piirteitä funkkiksesta.

Puutarhaviljelyä, yrttitarhoja ja historiallinen tammipuisto

Oravalan kartanossa oli kaksi yrttitarhaa vuonna 1744. Kartanon tammipuisto on perustettu 1780-90 luvulla ja kartanolla oli puutarhaviljely 1800-luvun alussa.

Puistossa on satavuotisia tammia, lehtikuusia ja pähkinäpensaita. Yhä voi hahmottaa puistossa sijainneet kujat, hiekkakäytävät ja terassit. Paikoitellen kasvaa varjoliljoja, harjaneilikoita ja skilloja, jotka muistuttavat menneestä ajasta.

Puutarhaviljelmät ovat koostuneet sadoista hedelmäpuista ja marjapensaista, kasvihuoneesta, leikkokukista ja vihanneksista.

Viitteitä asutuksesta jo keskiajalta ja jopa rautakaudelta

Oravalan kartanon kulttuurimaisemassa on asuinpaikkoja keskiajalta ja 1600-luvulta. Nurmilaukkaesiintymä viittaa rautakautiseen asutukseen. ”Oravan Matin kivi” sijaitsee kartaon pihapiirissä.

Kulttuuriperintöä hoidetaan perinteisin tavoin

Kulttuuriperinnön hoitaminen on tärkeä ja merkittävä osa päivittäistä työtämme. Kohdistamme resurssejamme hoitaaksemme ja säilyttääksemme kulttuuriympäristöä. Käytämme perinteisiä korjaus- ja hoitomenetelmiä, jotka sopivat kulttuurihistoriallisille kohteille. Punamultamaali on valttia!