kulturarvet

Oravala gård har ett mångsidigt kulturarv i form av byggnader, kulturlandskap, fornminnen och historia. Gårdstun är skyddad och klassad som värdefull kulturhistorisk miljö på landskapsnivå.

Vårt främsta mål är att bevara kulturarvet, ta vara på historian, vårda och restaurera kulturmiljön. Under de senaste åren har vi genomfört omfattande restaureringar på såväl byggnader som i gårdsmiljön, ett arbete som vi valt att satsa helhjärtat på. Vi har även grävt i arkiv, samlat på oss berättelser, dokument och föremål för att kunna bevara historian för eftervärlden, samt för att öka förståelsen och kunskapen om hur ett kulturarv skall förvaltas för att bevaras. Vi restaurerar med metoder som är lämpade för gammalt kulturarv – röd slamfärg är vår färg!

Byggnader

Den största delen av Oravala gårds byggnader är från mitten av 1800-talet. Gårdstunet förvandlades radikalt i branden 1918, då karaktärshuset och 6 övriga byggnader brann upp.

Idag har gården fyra boningshus. Det äldsta boningshuset är från 1730-50-talet och är det enda huset från den gamla mangården som klarade branden 1918. Det inrymmer idag gårdens hemmuseum.

Det nuvarande karaktärshuset är byggt 1934 och är ritat av Heikki Siikonen. Byggnadsstilen är nyklassicism med små inslag av funkkis. Karaktärshuset grundrenoverades under åren 2013-2018. I de två fd. arbetarbostäderna finns numera hyreslägenheter. Totalt finns det över 30 tak att hålla reda på.

Ekarna, parken och trädgården

Den unika ekparken anlades i slutet av 1700-talet, med ekalléer, terrasser och symmetriska gångar indelade i kvarter. Trädgårdsodlingen har långa anor, de första kryddgårdarna omnämns 1744 och fruktodlingar i början av 1800-talet. I parken finns även ett pittoreskt lusthus med pärttak. Byggnadsstilen är karaktäristiskt för slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal.

Trädgårdsodlingen omfattade hundratals fruktträd och bärbuskar, växthus och drivhus, grönsaksodlingar och odling av snittblommor. Den första trädgårdsmästaren kom till gården 1789 och den sista trädgårdsmästaren lämnade gården på 1950-talet.

Idag är parken och trädgården ett 1,8 ha stort restaureringsobjekt – men lika unik idag som då den anlades. En av de största och äldsta ekarna mäter 4,16 m i omkrets och i parken finns även hassellundar och enorma lärkträd. Här och var skymtar en och annan blomma från svunnen tid, som borstnejlika, scilla och krollilja. En del av gångarna har tagits fram, i övrigt sköts området med mild hand och med hjälp av betande får i väntan på att restaurerings- och skötselplanen blir klar.

Men hur parken såg ut när den anlades och vem som planerade den, den gåtan är ännu olöst!

Fornminnen i kulturlandskapet

På Oravala gård finns flertalet fornminnen. Förekomsten av backlök tyder på att här kanske funnits bosättning redan på järnåldern. På gårdstun finns husgrunder från 1600-talet och den medeltida bosättaren Orava Mattis sten. Ett stycke från gårdstun finns en medeltida boplats.