Kulturarvet en del av vardagen

Oravala gård har ett mångsidigt kulturarv, som vi har valt att vårda och satsa helhjärtat på. Skogen och åkrarna har brukats sedan urminnestider och än idag är gården ett levande lantbruk med ekologisk spannmålsodling och skogsbruk. Vårt vardagliga arbete handlar trots det först och främst om att förvalta kulturarvet på bästa möjliga sätt.

Historia

De första människorna slog sig ner vid Kymmene älvs strand troligen på järnåldern, på medeltiden fanns här redan fast bosättning. Oravala gård grundades år 1671 till guvernör Carl Gyllenstierna. Då gränsen mellan Ryssland och Sverige drogs i Kymmene älv år 1743, kom gården att bli på den ryska sidan av älven. Gårdens unika ekpark anlades i slutet av 1700-talet, i den har mången inflytelserik person spatserat och en och annan romans spirat!

Läs mera om gårdens historia

Kulturarvet

Oravala gård har ett mångsidigt kulturarv i form av byggnader, kulturlandskap, fornminnen och historia. Gårdstun är skyddad och klassad som värdefull kulturhistorisk miljö på landskapsnivå. Vårt främsta mål är att bevara kulturarvet, vårda och restaurera kulturmiljön. Under de senaste åren har vi genomfört omfattande restaureringar på såväl byggnader som i gårdsmiljön, ett arbete som vi valt att satsa helhjärtat på.

Läs mera om gårdens kulturarv

Lantbruket

Oravala gård har idag ekologisk spannmålsodling, skogsbruk och hyr ut lägenheter i de gamla arbetarbostäderna. Vi har även en liten besättning rygja får, vars främsta uppgift är landskapsvård.

Läs mera om lantbruket