Herrgården Oravala vid Kymmene älvs strand

Oravala gård är belägen vid Kymmene älv i Kouvola i gamla Valkeala i sydöstra Finland. Sedan urminnes tider har människan färdats längs älven, fiskat och jagat, idkat handel och så småningom bosatt sig vid älven strand. Kymmene älv har varit riksgräns mellan Ryssland och Sverige, en viktig flottningsled och vars forsar har gett kraft till såg- och pappersindustrin. Oravala gårds strategiska läge vid älven har haft stor betydelse genom alla tider.

De första människorna slog sig ner vid Hottinkoski forsens strand troligen på järnåldern och på medeltiden fanns här fast bosättning. Säteriet grundades år 1671 till guvernör Carl Gyllenstierna. Då gränsen mellan Ryssland och Sverige dras i Kymmene älv år 1743, kom gården att bli på den ryska sidan av älven. Gårdens unika ekpark anläggs i slutet av 1700-talet, i den har mången inflytelserik person spatserat och en och annan romans spirat!