Lantbruket

Oravala gård har idag ekologisk spannmålsodling, skogsbruk och hyr ut lägenheter i de gamla arbetarbostäderna. Jordbrukandet har en lång tradition på gården och vissa skiften har odlats sedan medeltiden. Trädgårdsodlingen har hundraåriga anor och var som troligen som allra störst med växthus, grönsaksodling, bärodlingar och fruktträd i början av 1900-talet. Fähus för husdjur fanns med säkerhet i början av 1700-talet och i början av 1800-talet fanns här bl.a. gäss, kalkoner och ankor, förutom kor, får och hästar. Gården hade en egen kvarn vid Kymmene älv och redan 1860 grundades ett ostmejeri på gården. Förr i tiden sköttes Oravala gårds jordbruk av inspektorer eller arrendatorer, trädgårdsmästare, torpare och tjänstefolk. Idag är personalstyrkan två, vi själva som driver gården, och turvis axlar vi rollerna som trädgårdsmästare, dräng, arbetsledare och hushållerska.

Ekologisk växtodling

Vi odlar ekologisk spannmål. I växtföljden ingår för närvarande havre, baljväxter och vall.

Ekologisk odling och välplanerade odlingsmetoder, är ett hållbart sätt att ta hand om Kymmene älv, kulturmiljön och landskapet. Vi tycker också det är viktigt att på det här sättet främja den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald och vattenvård

Skyddszoner har anlagts på åkrar som gränsar till Kymmene älv. De är en viktig del av skydda vattendragen, men främjar även biodiversiteten. Målsättningen är också att ha så stor del av åkrarna som möjligt i växttäcke vintertid.

Ett mål med den ekologiska odlingen var även att skapa en buffertzon kring den känsliga kulturmiljön vid gårdstunet, att skydda kulturlandskapet och vårdbiotoper.

Landskapsvård

Det finns ett stort behov av landskapsvård för att kunna hålla landskapet öppet och främja artrikedomen. Vår nya besättning på 10 tackor av den norska rasen rygja med sina årliga sommarlamm har som uppgift att sköta kulturlandskapet och känsliga vårdbiotoper. Märta-Louise, Siv och alla andra i rygja-gänget är fenomenala landskapsvårdare!

Hyreslägenheter i lantlig miljö

I Oravala gårds arbetarbostäder finns numera hyreslägenheter. Det finns inga lediga hyreslägenheter för tillfället.