Kulttuuriperintö on osa Oravalan kartanon elämää

Oravalan kartanon kulttuuriperintö on vanha ja monimuotoinen ja meille kulttuuriperinnön hoitaminen ja vaaliminen on sydänasia. Metsiä on hoidettu ja peltoja on viljelty vuosisatoja ja vielä tänäkin päivänä kartano on elävä maatila. Pelloilla kasvaa luomuviljaa ja lampaat hoitavat vanhoja maalaismaisemia. Jokapäiväinen työmme pyörii kulttuuriympäristön ympärillä ja sen hoitamisella ja säilyttämisellä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kartanohistoriaa Kymijoen varrella

Kymijoki on ollut kulku- ja kauppareitti, valtakunnanraja idän ja lännen välillä sekä tärkeä uittoväylä ja koskivoiman tarjoaja sahateollisuuden käytössä. Tämä merkityksellinen ja suotuisa sijainti sai ihmiset asettumaan Oravalan kartanon maille luultavasti jo rautakaudella.

Lue lisää historiasta

Vaalimme monipuolista kulttuuriperintöä

Oravalan kartanon kulttuuriperinnössä on mielenkiintoista monimuotoisuutta rakennuksissa, perinnemaisemissa, muinaismuistoissa ja perinnebiotoopeissa. Kartanon pihapiiri on suojeltu ja luokiteltu maakuntatasolla arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Lue lisää kulttuuriperinnöstä

Luomutila

Oravalan kartanossa harjoitetaan luomuviljelyä, metsätaloutta ja vanhojen työväenasuntojen vuokrausta. Maisemanhoidosta pitää huolta pieni rygja lammaskatras.

lue lisää maatilasta