Vi är

Vår webbsida är: http://www.oravalankartano.fi.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

Kommentarer

När webbsidans användare skriver kommentarer på webbsidan, samlar vi in uppgifter från kommentarblanketten, användarens IP-adress och webbläsarens version för att lättare känna igen skräppost.

När besökare skriver en kommentar på webbsidan, samlar vi in information som syns i kommentarblanketten, IP-adressen samt information om webbläsaren. Anonym hash-information som generats av en e-postadress, kan skickas till Gravatar-tjänsten, för att kontrollera att den som kommenterar använder sig av ifrågavarande tjänst. Gravatar-tjänstens dataskyddsbeskrivning finns på adressen https://automattic.com/privacy/.

Media

Ifall du laddar ner bilder till den här webbsidan, bör du ladda ner bilder som har platsinformation (EXI GPS). Webbsidans besökare kan ladda ner och se platsinformationen på bilder som finns på webbsidorna.

Kontaktblanketten

Kakor (cookies)

När du fyller i blanketten, kan du välja att namn, e-postadress och URL-adress sparas som kakor. Den här funktionen underlättar användningen, då blanketten inte behöver fyllas i på nytt följande gång. Kakorna tas bort från webbläsaren efter ett år.

Om du har ett konto och loggar in på webbsidan, installeras tillfälliga kakor, som bedömer om din webbläsare stöder kak-funktionen eller ej. Den här kakan innehåller inte personuppgifter och försvinner då webbläsaren stängs.
Då du loggar in installeras flera kakor, som sparar inloggningsuppgifter och skärminställningar. Kakor som berör inloggningsuppgifter tas bort efter två dygn, kakor som gäller skärminställningar tas bort efter ett år. Ifall du väljer ”Kom ihåg mig” i samband med inloggningen, sparas inloggningsuppgifterna i två veckors tid. Ifall du loggar ut, tas kakor för inloggningen bort.

Ifall du publicerar en artikel eller ändrar en befintlig artikel, sparas en kaka i webbläsaren, som innehåller den bearbetade artikelns ID. Kakan försvinner efter ett dygn.

Innehåll från andra sidor

Den här webbsidans artiklar kan innehålla innehåll som är implementerade från andra webbsidor (t.ex. videon, bilder, artiklar mm). Då du öppnar sidor som är hämtade från övriga webbsidor, likställs det med att du själv besöker webbsidan från den tredje parten.

Analys

Till vem delar vi din information
Hur länge sparar vi information

Om du lämnar en kommentar, sparas kommentaren och dess metainformation tillsvidare. Det här görs för att kunna identifiera och godkänna följande kommentarer automatiskt, istället för att de sparas i moderator kön.

Vi sparar användarprofilens uppgifter för användare som är registrerade (ifall det finns sådana). Alla användare har möjlighet att se, ändra och ta bort uppgifter om sig själv. Användarnamnet kan inte ändras. Webbsidans administratörer kan se och ändra användarprofilens information.

Dina rättigheter gällande din egen information

Ifall du har ett användarkonto till den här webbsidan eller du har lämnat en kommentar på webbsidan, kan du be om ett sammandrag över dina personuppgifter, som innehåller alla personuppgifter som du har uppgett till oss. Du kan även be att dina personuppgifter tas bort. Rättigheten att ta bort egen information berör inte personuppgifter, som vi bör spara av administrativa, juridiska eller datasäkerhets skäl.

Vart sänder vi din information

Besökarens kommentarer kan vid behov kontrolleras av en automatisk tjänst som hindrar skräppost.