Maatalous

Oravalan kartanon isäntäpari on Christian Hornborg ja Ingela Hildén. Tilan pääelinkeinoja ovat luomuviljan viljely ja metsätalous. Sivuelinkeinoina tilalla vuokrataan asuntoja.

Tällä hetkellä on käynnissä intensiivinen ja haastava työ tilan toiminnan kehittämiseksi. Toivomme, että tulevaisuudessa voisimme avata ovemme sinulle, joka olet kiinnostunut tulemaan tutustumaan tilan kulttuurihistoriaan.

Viljelyä ympäristöä huomioiden – luomu!

Viljelemme luomuviljaa. Viljelykiertoon kuuluu vehnä, kaura, ruis, palkokasveja ja nurmi, sekä luonnonhoitopelto ja riistapelto.

Varbruk

Tilan tärkeimmät ympäristökohteet ovat Kymijoki, kulttuuriympäristö sekä sen biologinen monimuotoisuus. Kehitämme viljelyä, jotta voisimme panostaa vielä enemmän ympäristöystävälliseen viljelyyn.

Olemme perustaneet suojavyöhykkeitä pelloille, jotka rajautuvat Kymijokeen. Suojavyöhykkeet ovat laidunpalstoja, joilla lampaat laiduntavat ja ovat tärkeä osa vesistöjen hoitoa sillä ne estävät ravinteiden kulkeutumisen vesistöön. Ne myös lisäävät biologista monimuotoisuutta ja vaikuttavat myönteisesti lajimäärään.

SolrosorLuonnonhoitopeltoja on perustettu hankalille palstoille laidunalueiden yhteyteen kulttuuriympäristössä. Luonnonhoitopellot toimivat myös puskurivyöhykkeenä ja ovat osa luonnon hoitoa lajimonimuotoisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

Olemme myös perustaneet riistapeltoja parantaaksemme riistan elinympäristöä. Riistapellot suojaavat samalla lähellä olevia herkkiä perinnebiotooppeja.

Metsätalous tasapainossa

EsplanadenMeille on tärkeää, että metsien tuotantokyky pysyy tasapainossa ja siksi tilan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaan. Kulttuuriympäristön hoidossa huomioidaan ympäristö ja sillä on suuri merkitys metsikköjen hoidossa. Myös metsämaalla, esimerkiksi pienvesien hoidossa, raivauksessa ja puulajien valinnassa, huomioidaan ympäristö.

Asuntojen vuokraus

Yhdessä tilan rakennuksista, ”väentupa”, meillä on kaksi asuntoa vuokrattavana. Katso tarkempia tietoja Ajankohtaista –otsikon alta nähdäksesi, onko meillä tällä hetkellä vapaana asuntoa, joka sopisi juuri sinulle!