Kulttuuriperintö

Oravalan kartanon kulttuuriympäristössä esiintyy mielenkiintoista monimuotoisuutta rakennuksissa, perinnemaisemissa, muinaismuistoissa ja perinnebiotoopeissa. Piha ja sen lähiympäristö on suojeltu ja luokiteltu maakuntatasolla arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Rakennusperintö

Suurin osa tilan rakennuksista on 1800-luvun puoliväliltä. Pihapiiri muuttui radikaalisti tuhoisan palon jälkeen 1918, jolloin suuri osa rakennuksista, mukaan lukien päärakennus, paloi.

Tänä päivänä tilalla on neljä asuinrakennusta, joista vanhin on 1750-luvulta. Nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1934 ja edustaa uusklassismin tyyliä, jolla on piirteitä funkkiksesta.

Lusthus

Puistossa on huvimaja 1850-luvulta, missä on kaunis punottu sisäkatto ja päreistä tehty ulkokatto. Pihapiirissä on myös makasiini, liiteri, navetta, kellari ja muita maatilan talousrakennuksia.

Tammipuisto

Pihapiiriä ympäröi puutarha ja puisto, joka on kohti jokea. Kartanolla oli kaksi yrttitarhaa jo vuonna 1744. Tammipuisto on perustettu 1700-luvun loppupuolella, jolloin myös ensimmäinen puutarhuri saapui tilalle.

BadhusalléenPuistossa on satavuotisia tammia, lehtikuusia ja pähkinäpensaita. Yhä voi hahmottaa puistossa sijainneet kujat, hiekkakäytävät ja terassit. Paikoitellen kasvaa varjoliljoja, harjaneilikoita ja skilloja, jotka muistuttavat menneestä ajasta.

 

 

Puutarhaviljelmät ovat koostuneet sadoista hedelmäpuista ja marjapensaista, kasvihuoneesta, leikkokukista ja jopa parsasta.

Muinaismuistot

Tilalla on kolme muinaisjäännöstä, jotka ovat rekisteröityinä museoviraston muinaismuistorekisteriin.

Orava Matti

Muinaismuisto ”Oravan Matin kivi”, jossa on kaiverrettuna pihdit, sijaitsee pihapiirissä. Legendan mukaan Valkealan ensimmäinen asukas Oravan Matti on kaivertanut pihdit kiveen.

Muita muinaismuistoja ovat asuinpaikkoja keskiajalta ja 1600-luvulta. Nurmilaukkaesiintymä pihapiirin lähellä viittaa muinaiseen asuinpaikkaan.

Maisemahoito

LandskapsvardMaisemanhoito on tärkeä osa kulttuuriympäristön hoitoa. Tilaa ympäröi arvokas lähiympäristö, jota tulee hoitaa ja pitää avoimena. Maisemanhoitoa tehdään lampaiden avustuksella. Laidunnus pitää maiseman avoimena, lisää monimuotoisuutta ja mahdollistaa perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoidon.

Suuret ja pienet projektit

Vanhalla tilalla kulttuuriperinnön hoitaminen on luonnollinen ja merkittävä osa päivittäistä työtä. Panostamme ja käytämme resursseja hoitaaksemme ja säilyttääksemme kulttuuriympäristöä. Käytämme keinoja, jotka sopivat kulttuurihistoriallisille kohteille ja kartutamme osaamistamme projektien edetessä.

EspagnolettRakennukset kunnostetaan perinnerakentamis-menetelmien mukaan. Ensimmäinen entisöintikohteemme oli vanha “väentupa”. Projektin myötä meistä tuli monta kokemusta rikkaampia! Laaja projekti juuri nyt on päärakennuksen entisöinti, meneillään on ulkovuoren kunnostaminen.

Meillä on myös puutarhan historiaprojekti, joka etenee vaiheittain ja jonka tavoitteena on kartoittaa puiston historiaa ja saada hoito- ja entisöintisuunnitelma alueelle. Meneillään on myös tilan historian kartoitus ja dokumentointi.

Tämä on työtä, joka etenee nöyrästi ja hitaasti. Vaikka työ vaatii resursseja, on vaativaa ja ajoittain turhauttavaa, niin on se vaihtelevaa, antoisaa ja jännittävää!