Välkommen till Oravala gårds hemsidor!

Karaktärshus

Oravala gård är belägen vid Kymmene älv i Kouvola i en kulturhistorisk miljö. Gårdens huvudnäringar är ekologisk spannmålsodling och skogsproduktion.

Välkommen att läsa mera om vårt lantbruk och gårdens kulturarv!